Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

      Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, створений у 1993 р., є вищим навчальним закладом освіти четвертого рівня акредитації.  
      В університеті здійснюється підготовка за 23 напрямами підготовки і спеціальностями, а також перепідготовка спеціалістів та підвищення кваліфікації у форматі післядипломного навчання у сфері економіки, фінансів, фондового ринку, менеджменту, маркетингу, права, товарознавства, ділової іноземної мови та, психології.
      Цікавим починанням є реалізація з 2009 р. спільного з міською радою проекту «Університет третього віку», в якому пройшли навчання більше 2000 слухачів пенсійного віку.
      У складі університету діють філії: Кременчуцький інститут у м. Кременчуці Полтавської обл., Ренійський інститут у м. Рені Одеської обл.Найважливішими досягненнями університету є отримання у 2011 р. міжнародних сертифікатів якості DQS-UL Group (Німеччина), IQNet (Швейцарія) та українського сертифікату якості Національної агенції акредитації України «Прирост» на відповідність системи управління якістю надання освітніх послуг та проведення наукових досліджень в університеті європейським стандартам ISO 9001-2008; у 2013 р. сертифікату Європейської ради з бізнес-освіти про міжнародну сертифікацію програми підготовки магістрів з бізнес-адміністрування міжнародною школою бізнесу. У 2013 р. університет став лауреатом 17-го Українського національного конкурсу якості на засадах моделі досконалості EFQM та отримав Диплом як Кращий в категорії «Лідерство через бачення, натхнення, чесність».

     В університеті працює спеціалізована вчена рада по розгляду кандидатських дисертацій за двома спеціальностями:
08.00.04 – Економіка та управління  підприємствами (за видами економічної діяльності);
08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

    Є можливість навчатися в аспірантурі за спеціальностями:
08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки;
08.00.03 - Економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – Економіка та управління  підприємствами (за видами економічної діяльності);
08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит;
13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти;
      та в докторантурі за спеціальностями:
08.00.03 - Економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – Економіка та управління  підприємствами (за видами економічної діяльності).

     Університет уже вчетверте включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

     Він є засновником трьох фахових видань: науковий журнал «Академічний огляд»; збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку» та збірник наукових праць «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму», які включені до міжнародних науково-метричних баз IndexCopernicusтм, Ulrich's Periodicals Director (UlrichsWeb), Elibrary.ru,  а також наукового періодичного видання «Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля», серії: «Педагогіка та психологія», «Філологічні науки» та «Юридичні науки».

     З 2007 р. університет – повноправний індивідуальний член Великої Хартії університетів; з 2008 р. – член Міжнародної Асоціації Університетів; з 2011 р. – асоційований член Європейської Асоціації Університетів.    У 2009 р. – «Лідер галузі» за рейтингом, підрахованим за офіційними статистичними даними (друге місце серед навчальних закладів України); у 2010 р. – за Міжнародним економічним рейтингом «Ліга кращих» університет отримав національний сертифікат «ПІДПРИЄМСТВО РОКУ 2010»; у 2010 р. Європейською асоціацією Бізнес Асамблеї університету вручено Міжнародну нагороду «Європейська якість»; у 2011 р. за рейтингом http://www.webometrics.info/ університет увійшов до 50 кращих ВНЗ України (41-ша позиція в цілому та 3-тя серед недержавних навчальних закладів). Університет відзначено як приклад навчального закладу європейського типу в рамках всеукраїнської виставки «Освіта та кар’єра – 2010» та виставки закордонних навчальних закладів «Освіта за кордоном» і нагороджено Золотою медаллю у номінації «Розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу»; а у 2013 р на міжнародній спеціалізованій виставці "Освіта та кар’єра – 2013" університет нагороджено Золотою медаллю у номінації "Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології" за створення телевізійного циклу та просвітницького проекту "Шляхом інновацій – до нових стандартів".  У 2013 р. наглядовий аудит підтвердив відповідність системи управління якістю навчального процесу та наукових досліджень в Університеті європейським стандартам ISO 9001: 2008.

    Уже 10 років університет є лідером з просування ідей Нобелівського руху в Україні та світі. Зокрема, у 2003 р. було відкрито Залу Нобелівських лауреатів з економіки; у 2008 р. – унікальний, що не має аналогів у світі, меморіально-парковий комплекс «Планета Альфреда Нобеля», який став одним із символів м. Дніпропетровська. У 2008 та 2010 рр. проведено І та ІІ Міжнародні Нобелівські економічні форуми «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи». У 2010 р. за ініціативою університету проведено Всесвітню Нобелівську студентську Інтернет-Олімпіаду у галузі економіки; а у 2011 р. – Міжнародний конкурс молодих учених та студентів, присвячений 110-й річниці від дня народження лауреата Нобелівської премії з економіки українського походження Саймона Кузнеця. У 2012 р. проведено ІІІ Всесвітній Нобелівський економічний конгрес та ІІ Всесвітню Нобелівську Інтернет-Олімпіаду з економіки. У 2013 р. проведено ІІІ Віртуальну сесію Всесвітнього Нобелівського економічного конгресу та Міжнародний конкурс наукових робіт, присвячений 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву. Розпочато підготовку до ІV Міжнародного Нобелівського економічного конгресу та ІІІ Всесвітньої Нобелівської Інтернет-Олімпіади з економіки, які відбудуться у 2014 році.

Усе це дає підстави університету носити ім’я Альфреда Нобеля.

Перейти на сайт Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля